Kall’ Unique Education

Vidste du at man i dag arbejder for at kunne kategorisere alderdom som en sygdom?

Verden i dag har en tendens til at forholde sig passivt, nærmest fjendsk til de ting der sker med vores krop med vores sind igennem livet. Ved at øge bevidstheden om os selv, vores udvikling og forfald bliver vi i stand til at tage ansvar for vores eget velbefindende.

Jeg ønsker at undervise dig i, hvordan du kan øge bevidstheden hos dine klienter, for dermed at øge den samlede succesoplevelse. For ved at øge dine klienters bevidsthed øger du deres ansvarstagen for dem selv. Du hjælper dem til at åbne op for behandlingen og giver dem indsigt.

Kall Unique Education er en holistisk videreuddannelse for behandlere der ønsker at styrke deres behandlinger og uddannelsesfundament. Uddannelsen giver dig to specifikke og stærke kompetencer der er med til at styrke den samlede behandling:

Klientbevidsthed & Overbevisningsarbejde

Klientbevidsthed: Som behandler ved du at det bedste resultat opnås hvis klienten er bevidst om sig selv, sin krop og forløbet med at blive bedre. Har du en fordomsfuld klient på briksen, med paraderne oppe, bliver det uundgåeligt et længere forløb. Derfor er den måde vi møder vores klienter og udfører behandlingen på, altafgørende for hvor vellykket behandlingen er. Derfor er Klientbevidsthed hovedaktør for alle behandlinger. Vi skal give vores klienter en indførelse i forløbet og vigtigere endnu placere dem i deres rolle som modtagende klienter, der tager ansvar for deres krop og forløb mod bedring.

Vi arbejder med at øge forståelsen, for at yde en positiv og imødekommende dialog med alle typer klienter. Vi arbejder med hvordan vi træder ud af rollen som alvidende healer hvis ansvar det er at helbrede og redde sine klienter. Til en mere funktionel rollefordeling af behandler og klient der samarbejder om at nå et fælles mål.

Overbevisningsarbejde: Et af de mest almindelige problemstillinger behandlere ser hos sine klienter, er klientens evne til at tænke sig selv værre. Klienten har tanker om sig selv og den verden de befinder sig i, som er med til at forværre deres tilstand. Før denne tankegang ændres vil problemet blive ved med at komme igen. Derfor ved du som behandler hvor vigtigt det er at samtale med klienten undervejs i forløbet. Du tilbyder efter bedste evne et åbent og modtageligt miljø hvor klientens problemstillinger, bekymringer og negative energier kan få rum, for derefter at blive bearbejdet og hjulpet i en konstruktiv retning.

Vi arbejder med at læse klienters tanker og forstå deres verdensbillede. Du bliver trænet i at teste og identificere dine klienters overbevisninger og erstatte dem

med mere fordelagtige overbevisninger, der kan hjælpe til hurtigere og mere effektiv behandling.

I forløbet kombineres undervisning med praktiske forløb, hvor du får mulighed for at anvende de nye indgangsvinkler til behandling og spare med andre behandlere.

Formålet med uddannelsen er at give dig en rød tråd igennem dine behandlinger og en solid baggrundsviden, der kan anvendes i praksis og øge dine klienters samlede oplevelse hos dig. Du får desuden et stærkt netværk af andre behandlere, indsigt i nye metoder og teorier samt mulighed for at anvende teori i praksis før du tager det med i din egen klinik.

UDDANNELSENS INDHOLD

Kall Unique Education tager dig igennem et spændende forløb der inkluderer følgende problemstillinger:

 • Hvad er energi

 • Hvordan har energi indflydelse på mennesker

 • Hvad betyder energi for konceptet ”sygdom”

 • Hvad skaber sygdomme i os?

 • Psykens opbygning i et bevidst og et ubevidst sind

 • Det underbevidste sinds indflydelse og styring

 • Tankens kraft i forhold til sygdom og helbredelse

 • Det forprogrammerede sind

 • Ændringer af fortidens programmer i vores underbevidste sind

 • Forløsning af kroppen igennem bevidsthedsændring

 • Hvor sætter følelserne sig i kroppen

 • Hormoners indflydelse på kroppen

 • At slippe fortiden, slippe bekymringer om fremtiden, med tilstedeværelse i nuet

 • Genskabelse af balance gennem intuition og indføling

 • At være en kanal og lade healingen gennemstrømme dig

 • Hvorfor kost er så vigtigt

 • Konceptet at tage ansvar for sit eget liv

 • Slippe undertrykte følelser og arbejde med tilgivelse

 • Se livets muligheder og øge de positive følelser

 • At blive mere spirituel og øge dit bevidsthedsniveau

Kontakt Kalle for nærmere detaljer

Ring på tlf. 51 20 17 20 eller udfyld formularen.

 

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Dit telefonnummer (skal udfyldes)

  Din besked

   

   

  Blog

  Min fantastiske rejse….

  For mere end 20 år siden startede en fantastisk rejse, jeg var godt 25 år og levede et liv med alle lys tændt. Jeg betragtede mig selv som en maskine, der blot skulle have noget brændstof så skulle alting nok gå. Jeg oplevede rigtig mange symptomer på, at dette liv...

  læs mere